aplikacja Matura google play app store

Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

Udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Główne zadania:
 • koordynowanie pracy na stanowisku pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • modyfikowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniem / wychowankiem w zależności od stanu zdrowia i rozwoju psychomotorycznego;
 • opracowanie i wdrażanie programów zdrowotnych w placówkach nauczania i wychowania;
 • koordynowanie i wykonywanie badań przesiewowych dzieci i młodzieży;
 • doradzanie w sprawach bezpieczeństwa ucznia w placówkach oświatowo-wychowawczych;
 • udzielanie pierwszej pomocy medycznej;
 • identyfikowanie problemów zdrowotnych, społecznych i szkolnych ucznia / wychowanka;
 • doradzanie pielęgniarkom w środowisku nauczania i wychowania w zakresie zasad, metod i form opieki nad uczniem / wychowankiem;
 • współpraca z osobami funkcyjnymi szkoły oraz instytucjami i organizacjami zewnętrznymi w działaniach na rzecz zdrowia uczniów;
 • opracowanie, wdrażanie i monitorowanie standardów i procedur dotyczących promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w placówkach nauczania i wychowania;
 • uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania oraz wykorzystywanie wyników badań w działalności praktycznej.


Zadania dodatkowe:
nauczanie zawodu pielęgniarki; prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania w kształceniu ustawicznym pielęgniarek.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności