aplikacja Matura google play app store

Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia, w odniesieniu do pacjentów z zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz niepełnosprawnych umysłowo.

Główne zadania:
 • organizowanie własnego stanowiska pracy i stanowisk pracy podległego personelu zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • organizowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentami chorymi psychicznie;
 • sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem chorym psychicznie;
 • wykonywanie działań socjoterapetycznych i psychoterapeutycznych wobec pacjenta chorego psychicznie;
 • wykonywanie działań rehabilitacyjnych wobec pacjenta chorego psychicznie;
 • prowadzenie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej pacjenta chorego psychicznie;
 • podejmowanie współpracy z zespołem terapeutycznym w zakresie opieki nad pacjentami chorymi psychicznie;
 • podejmowanie współpracy z rodziną pacjenta chorego psychicznie;
 • dokumentowanie działań pielęgniarskich związanych ze sprawowaniem opieki nad pacjentami chorymi psychicznie;
 • zarządzanie jakością opieki pielęgniarskiej sprawowanej nad pacjentami chorymi psychicznie;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu pielęgniarskiego w zakresie opieki nad pacjentami z zaburzeniami, chorobami psychicznymi oraz niepełnosprawnymi umysłowo;
 • uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego oraz wykorzystywanie wyników badań w działalności praktycznej.


Zadania dodatkowe:
nauczanie zawodu pielęgniarki; prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego w kształceniu ustawicznym pielęgniarek.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności