aplikacja Matura google play app store

Pilarz

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje, nadzoruje i utrzymuje w należytym stanie technicznym różne odmiany pilarek stacjonarnych i przenośnych, wykorzystując je do piłowania wzdłużnego i poprzecznego różnych gatunków i asortymentów drewna oraz wszelkiego rodzaju tworzyw drzewnych.

Główne zadania:
obsługiwanie pilarek łańcuchowych z napędem spalinowym i elektrycznym, polegające na dobraniu prowadnicy do odmiany stosowanej piły, wymianie piły, doborze prędkości ruchu roboczego do warunków obróbki;
obsługiwanie pilarek taśmowych, polegające na mocowaniu pił na kołach taśmowych pilarek, regulacji położenia górnych i dolnych prowadników pił, regulacji położenia zespołów prowadzących w pilarkach stolarskich i rozdzielczych, regulacji położenia zespołów posuwowo-dociskowych pilarek rozdzielczych, nastawianiu grubości piłowanej tarcicy w pilarkach rozdzielczych i do kłód, mocowaniu piłowanych przedmiotów na wózkach pilarek do kłód, doborze prędkości posuwu pilarek rozdzielczych i do kłód, w zależności od warunków obróbki;
obsługiwanie pilarek ramowych, polegające na ustawianiu i mocowaniu pił w ramie, regulacji położenia górnych registrów, regulacji położenia górnych walców posuwowych, sterowaniu ruchami wózków podawczego i odbiorczego, nastawianiu rozstawu płyt odbiorczych, doborze prędkości posuwu w zależności od warunków obróbki;
obsługiwanie pilarek tarczowych polegające na: ustawianiu i mocowaniu pił w zespołach roboczych pilarek, doborze i właściwym ustawieniu klina rozszczepiającego rzaz w pilarkach wzdłużnych oraz kapturów ochronnych w pilarkach stolarskich, ustawianiu zespołów roboczych bazujących, podpierających, zaciskowych, a w pilarkach ze zmechanizowanym posuwem zespołów posuwowych;
wykonywanie obróbki piłowaniem na pilarkach poprzecznych do kłód, pilarkach poprzecznych do tarcicy z posuwem ręcznym i zmechanizowanym;
wykonywanie obróbki piłowaniem na pilarkach tarczowych do kłód, wzdłużnych do tarcicy dolno- lub górnowrzecionowych, jedno- dwu- i wielopiłowych z posuwem ręcznym albo zmechanizowanym walcowym, walcowo-tarczowym i gąsienicowym;
obsługiwanie obrabiarek stolarskich;
wykonywanie obróbki za pomocą pilarek przenośnych;
czyszczenie i okresowe smarowanie poszczególnych zespołów pilarek.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności