aplikacja Matura google play app store

Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

Realizuje zadania związane z przygotowaniem pacjentów do operacji, sal bloku operacyjnego i instrumentarium chirurgicznego do przeprowadzenia operacji leczniczych i diagnostycznych, a także związane z instrumentowaniem w trakcie zabiegów operacyjnych.

Główne zadania:
 • organizowanie własnego stanowiska pracy i stanowisk podległego personelu na bloku operacyjnym zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej;
 • nadzorowanie dezynfekcji, mycia i sterylizacji narzędzi chirurgicznych;
 • inicjowanie i wprowadzanie zmian organizacyjnych w pracy zespołu pielęgniarskiego bloku operacyjnego;
 • koordynowanie i przygotowanie sprzętu, aparatury, instrumentarium, bielizny operacyjnej i materiałów dodatkowych potrzebnych do zabiegów operacyjnych;
 • instrumentowanie do specjalistycznych zabiegów operacyjnych;
 • obsługiwanie instrumentarium, sprzętu i aparatury po zabiegach operacyjnych w zależności od rodzaju zabiegu;
 • współpraca z zespołem operacyjnym i innymi komórkami organizacyjnymi szpitala w zakresie prawidłowego funkcjonowania bloku operacyjnego;
 • aktywizowanie pacjenta do współpracy w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym w ośrodkach chirurgii jednego dnia;
 • zarządzanie jakością świadczeń realizowanych przez pielęgniarki bloku operacyjnego;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu pielęgniarskiego z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego;
 • zapobieganie zakażeniom zakładowym poprzez monitorowanie jałowości sprzętu i materiałów używanych do zabiegów operacyjnych;
 • monitorowanie i kalkulacja kosztów funkcjonowania bloku operacyjnego;
 • dokumentowanie działań pielęgniarki operacyjnej związanych z wykonywaniem zabiegów operacyjnych;
 • uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego oraz wykorzystywanie wyników badań w działalności praktycznej.


Zadania dodatkowe:
nauczanie zawodu pielęgniarki; prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego w kształceniu ustawicznym pielęgniarek.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności