aplikacja Matura google play app store

Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia, pacjentom z chorobami nowotworowymi, leczonych metodami: radioterapii, chemioterapii oraz chirurgii onkologicznej.

Główne zadania:
 • organizowanie pracy własnej i zespołu pielęgniarek onkologicznych zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • opracowywanie i realizowanie programów edukacyjnych skierowanych do osób zdrowych i chorych onkologicznie;
 • ocenianie jakości życia chorych onkologicznie;
 • opracowywanie zakładowych procedur pielęgniarskich w opiece onkologicznej i monitorowanie ich funkcjonowania;
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej ukierunkowanej na profilaktykę chorób nowotworowych i ich diagnostykę;
 • przygotowywanie chorego do radioterapii, chemioterapii i chirurgicznego leczenia nowotworów;
 • koordynowanie opieki nad chorym w kolejnych fazach choroby nowotworowej z rokowaniem pomyślnym i niepomyślnym;
 • planowanie i edukowanie w zakresie żywienia chorych onkologicznie;
 • współpraca z członkami zespołu terapeutycznego w procesie edukacji zdrowotnej, diagnostyce, leczeniu, pielęgnowaniu i rehabilitacji chorych onkologicznych;
 • współpraca z pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną w procesie leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji;
 • współpraca z grupami wsparcia społecznego, instytucjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie pomocy chorym z chorobą nowotworową i ich rodzinami;
 • prowadzenie pomiaru i ocena jakości opieki pielęgniarskiej nad chorym onkologicznie;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu pielęgniarskiego w zakresie opieki nad pacjentami z chorobami nowotworowymi, leczonych metodami: radioterapii, chemioterapii oraz chirurgii onkologicznej;
 • uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego oraz wykorzystywanie wyników badań w działalności praktycznej.


Zadania dodatkowe:
nauczanie zawodu pielęgniarki; prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa onkologicznego w kształceniu ustawicznym pielęgniarek.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności