Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

Udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia, w odniesieniu do noworodka i jego matki.

Główne zadania:
 • organizowanie stanowiska pracy pielęgniarki neonatologicznej i podległego personelu zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • organizowanie środowiska terapeutycznego noworodka;
 • ocena stanu podmiotowego i przedmiotowego noworodka;
 • prowadzenie żywienia enteralnego i pozajelitowego noworodka;
 • koordynowanie i wykonywanie szczepień ochronnych noworodka;
 • wykonywanie testu przesiewowego do wykrywania zaburzeń słuchu u noworodków;
 • kierowanie opieką pielęgniarską noworodka;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu pielęgniarskiego w zakresie opieki pielęgniarskiej nad noworodkiem i jego matką;
 • ustalanie zasad współpracy w procesie diagnostyczno-terapeutyczno-pielęgnacyjnym noworodka;
 • współpraca z kierownictwem i innymi jednostkami organizacyjnymi szpitala w zakresie opieki pielęgniarskiej noworodka;
 • dokumentowanie świadczeń zdrowotnych noworodka;
 • uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego oraz wykorzystanie wyników badań w działalności praktycznej.


Zadania dodatkowe:
nauczanie zawodu pielęgniarki; prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa neonatologicznego w kształceniu ustawicznym pielęgniarek.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
WSB_przeglad_uczelni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 06
Polityka Prywatności