aplikacja Matura google play app store

Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

Realizuje zadania w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych.

Główne zadania:
 • organizowanie i planowanie pracy własnej w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń szpitalnych;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu w zakresie profilaktyki zwalczania zakażeń szpitalnych;
 • współdziałanie w wypracowaniu strategii działań szpitala w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych;
 • rejestrowanie i monitorowanie zakażeń szpitalnych w placówce ochrony zdrowia;
 • opracowywanie, wdrażanie, opiniowanie standardów i procedur w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych;
 • współpraca z członkami Komitetu i Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w zakresie realizacji programu profilaktyki i kontroli zakażeń;
 • współpraca z zespołem terapeutycznym, zespołem ds. jakości, służbami medycyny pracy, inspektorem BHP, instytucjami zewnętrznymi (kontrolującymi, naukowymi i opiniotwórczymi) w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń;
 • kierowanie działaniami w obszarze profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych;
 • koordynowanie realizacji programu zapobiegania i kontroli zakażeń szpitalnych;
 • uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego i wykorzystywanie wyników w działalności praktycznej;
 • zapewnianie jakości opieki nad pacjentem w zakresie profilaktyki zakażeń zakładowych;
 • nadzorowanie stanu sanitarno-higienicznego oddziałów i komórek organizacyjnych szpitala;
 • nadzorowanie funkcjonowania standardów, procedur z zakresu profilaktyki zakażeń szpitalnych;
 • dokumentowanie prowadzonych działań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych.


Zadania dodatkowe:
nauczanie zawodu pielęgniarki; prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa epidemiologicznego w kształceniu ustawicznym pielęgniarek.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności