aplikacja Matura google play app store

Pielęgniarka

Udziela świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia w stosunku do osób zdrowych, chorych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej.

Główne zadania:
 • prowadzenie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej;
 • sprawowanie opieki nad człowiekiem zdrowym w różnych okresach życia;
 • udzielanie choremu pomocy w stanie zagrożenia życia;
 • zapewnianie opieki człowiekowi choremuiepełnosprawnemu;pomoc lub zastąpienie choregoiepełnosprawnego w czynnościach życia codziennego;
 • obsługiwanie sprzętu i aparatury medycznej;
 • przygotowywanie chorego do badań diagnostycznych i zabiegów operacyjnych;
 • przygotowywanie choregoiepełnosprawnego i jego rodziny do samoopieki;
 • podawanie choremu: leków, tlenu, krwi i środków krwiopochodnych;
 • usprawnianie ruchowe choregoiepełnosprawnego;
 • organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy;
 • organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej;
 • organizowanie środowiska opieki w miejscu pracy i nauki;
 • współpraca z członkami zespołu terapeutycznego w procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii, rehabilitacji i pielęgnowania;
 • organizowanie opieki pielęgniarskiej;
 • wdrażanie wiedzy naukowej do praktyki i identyfikacja obszarów badań w pielęgniarstwie;
 • zapewnianie jakości opieki pielęgniarskiej/przestrzeganie procedur;
 • uczestniczenie w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego;
 • dokumentowanie świadczeń zdrowotnych;
 • wykonywanie innych zadań związanych z podanymi wyżej;
 • nadzorowanie innych pracowników.

Zadania dodatkowe:
prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie pielęgniarstwa; nauczanie zawodu pielęgniarki; kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i położnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności