aplikacja Matura google play app store

Piekarz

Prowadzi procesy i wykonuje czynności związane z wytwarzaniem różnych rodzajów pieczywa przy użyciu odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu, rozlicza zużycie surowców do produkcji pieczywa.h.

Główne zadania:
ocenianie przydatności produkcyjnej surowców podstawowych i pomocniczych;
ustalanie zapotrzebowania na surowce do produkcji;
przygotowywanie surowców do produkcji;
wytwarzanie ciast na różne rodzaje pieczywa w określonych warunkach techniczno-organizacyjnych piekarni;
dzielenie ciasta na kęsy, formowanie kęsów, prowadzenie rozrostu uformowanych kęsów ciasta na różne rodzaje pieczywa;
wypiekanie rozrośniętych kęsów ciasta w różnych typach pieców piekarskich;
schładzanie, krojenie i pakowanie pieczywa;
ocenianie stopnia dojrzałości półproduktów piekarskich do dalszego przerobu;
ocenianie jakości półproduktów i pieczywa, jej zgodności z wymogami przepisów technologicznych i norm;
zapobieganie powstawaniu wad pieczywa i odstępstw od określonej normatywnie jakości;
obsługiwanie maszyn i urządzeń występujących w piekarniach;
ocenianie sprawności techniczno-technologicznej maszyn i urządzeń piekarskich;
utrzymywanie porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz przestrzeganie zasad bhp i ppoż.;
organizowanie i nadzorowanie pracy brygad produkcyjnych;
prowadzenie rozliczeń technologicznych zużycia surowców do produkcji pieczywa i dokumentacji produkcyjnej;
utrzymywanie stałej współpracy z kierownictwem zakładu, służbami zaopatrzenia, zbytu, technicznymi.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności