aplikacja Matura google play app store

Piecowy pieca łukowego

wybrane grupy: zawody ogólne

Steruje pracą pieca łukowego ręcznie lub za pomocą komputera; odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej; steruje urządzeniami umożliwiającymi prawidłowe prowadzenie procesu wytopu; podnosi i opuszcza elektrody.

Główne zadania:
sterowanie urządzeniami umożliwiającymi prawidłowe prowadzenie wytapiania lub przetapiania metalu;
podnoszenie lub opuszczanie elektrod, kontrolowanie ich stanu i w razie potrzeby ich wymienianie;
ładowanie wsadu do pieca, sterowanie urządzeniami za- i wyładowczymi, zainstalowanymi w obrębie pieca;
wyliczanie ilości energii, jaką należy zużyć na roztopienie lub przetopienie wsadu;
dobieranie optymalnych parametrów energetycznych w procesie wytapiania lub przetapiania, sterowanie termiczną pracą pieca;
przygotowywanie pieca do zakończenia wytopu oraz spustu ciekłego metalu;
bieżące korygowanie parametrów wytopu, nadzorowanie pracy zespołu obsługującego piec;
kontrolowanie sprawności sygnalizacji, pomiarów temperatury, urządzeń gaśniczych, urządzeń łączności;
wprowadzanie do komputera danych dotyczących wytopu;
obserwowanie przebiegu procesu wytapiania stali oraz wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej;
pobieranie prób metalu do analizy chemicznej;
ocenianie przebiegu procesu wytapiania na podstawie obserwacji i wyników analizy chemicznej;
uczestniczenie w naprawach pospustowych;
prowadzenie dokumentacji produkcyjno-technologicznej pracy pieca;
organizowanie pracy zapewniającej bezpieczeństwo własne oraz otoczenia;
posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej i ppoż. oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów ppoż., bhp i ochrony środowiska.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności