aplikacja Matura google play app store

Piecowy nagrzewania wsadu w walcowni

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi procesy wygrzewania wsadu na urządzeniach oraz agregatach grzewczych gazowych i elektrycznych w walcowniach blach, drutów, prętów, rur, taśm, w celu przygotowania ich do obróbki plastycznej, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej.

Główne zadania:
sprawdzanie stanu technicznego pieca i urządzeń pomocniczych przed rozpoczęciem procesu wygrzewania;
zapoznawanie się z rodzajem wsadu i materiałami przygotowanymi do załadunku pieca;
rozpalanie i gaszenie palników pieca gazowego lub włączanie i wyłączanie pieca elektrycznego;
sterowanie urządzeniami załadowczymi i wyładowczymi, takimi jak: samotoki transportujące, ruszty załadowcze wsadu;
kierowanie załadunkiem wsadu do pieca za pomocą suwnic;
obsługiwanie wagi do ważenia kęsisk i kręgów;
kontrolowanie stanu trzonu pieca, wymurówki otworów żużlowych wgłębnych, komorowych lub kołpakowych;
prowadzenie procesu wygrzewania wsadu w piecach;
regulowanie procesu wygrzewania wsadu przez określenie czasu trwania i temperatury w zależności od gatunku stali, wielkości kęsisk lub kręgów;
sprawdzanie poprawności działania aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki pieców;
wyjmowanie nagrzanych materiałów z pieca;
usuwanie zgorzelin z pieca;
określanie przyczyn powstawania zakłóceń procesu obróbki cieplnej;
czyszczenie oraz konserwowanie pieców grzewczych i urządzeń pomocniczych;
przestrzeganie obowiązujących instrukcji i przepisów bhp, w tym posługiwanie się sprzętem i ochronami osobistymi.

Zadania dodatkowe:
po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych prowadzenie szkoleń praktycznych uczniów.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności