aplikacja Matura google play app store

Piaskarz

wybrane grupy: zawody ogólne

Piaskarz poprzez czyszczenie strumieniowo–ścierne przygotowuje do konserwacji powierzchnie metalowe i betonowe.
Piaskarz jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy piaskarza jest czyszczenie powierzchni metalowych i betonowych materiałem ściernym w strumieniu sprężonego powietrza. Rezultatem pracy piaskarza jest oczyszczona do odpowiedniego stopnia czystości i chropowatości powierzchnia (spełniająca normy) przygotowana do malowania, metalizacji lub pasywacji. Do pracy stosowane są ścierniwa o odpowiedniej twardości i granulacji, jak również inne, dostatecznie rozdrobnione materiały, najczęściej szlaka pomiedziowa, śrut stalowy, piasek kwarcowy, garnet, elektrokorund, suchy lód. Do zadań piaskarza należy podłączanie i rozłączanie sprzętu do pracy, wybór środków ochrony osobistej, wykonanie czyszczenia strumieniowo-ściernego wyznaczonej powierzchni oraz uporządkowanie miejsca pracy po zakończeniu piaskowania, tzn. sprzątnięcie ścierniwa.

Główne zadania:
  • podłączanie osprzętu do piaskowania oraz rozłączanie po zakończonej pracy;
  • przygotowywanie elementów do piaskowania;
  • wykonywanie czyszczenia strumieniowo-ściernego wyznaczonego obszaru;
  • kontrolowanie procesu piaskowania;
  • usuwanie zużytego ścierniwa z oczyszczonej powierzchni oraz uporządkowanie miejsca pracy;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.


Osoba wykonująca zawód piaskarza powinna posiadać wykształcenie gimnazjalne. Niezbędnym warunkiem do wykonywania zawodu piaskarza jest osiągnięcie pełnoletniości. Piaskarz najczęściej kompetencje zdobywa w wyniku przyuczenia na stanowisku pracy. Piaskarz zwykle rozpoczyna pracę jako pomocnik obsługujący agregat sterujący piaskarką.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności