aplikacja Matura google play app store

Perfuzjonista

wybrane grupy: zawody ogólne

Przygotowuje aparaturę i przeprowadza krążenie pozaustrojowe oraz wspomaganie krążenia, w ramach ścisłej współpracy z zespołem prowadzącym zabieg kardiochirurgiczny, hemofiltrację, mikrofiktrację oraz kontrolę pacjenta w okresie pooperacyjnym

Główne zadania:
przygotowywanie aparatu do krążenia pozaustrojowego: aparatu płuco-serce, aparatu do oziębiania i grzania chorego, miksera bądź przepływomierza gazów medycznych;
przygotowywanie jednorazowego sprzętu: oxygeneratora, drenów, łączników, kaniuli, zestawu do hemofiltracji itp;
przygotowywanie aparatury i sprzętu służącego do perfuzji oraz montaż i demontaż zestawu do krążenia pozaustrojowego: aseptyczne złożenie zestawu, wypełnianie i odpowietrzanie, zerowanie i kalibracja;
przygotowywanie potrzebnych w czasie perfuzji leków i płynów ustrojowych;
współdziałanie z lekarzem anastezjologiem w zakresie oceny stanu chorego;
przeprowadzanie krążenia pozaustrojowego zgodnie z obowiązującymi standardami praktyki w tym zakresie;
utrzymywanie ścisłej współpracy przed, podczas i po zabiegu z zespołem medycznym w zakresie prowadzenia krążenia pozaustrojowego
obsługiwanie skomplikowanej aparatury medycznej (do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, biopompy, ECMO, sztuczne komory, aparat Cllecaver i inne);
dokonywanie ciągłej oceny stanu pacjenta w trakcie operacji i po zabiegu;
dokonywanie ciągłej obserwacji funkcjonowania aparatury;
przygotowywanie i podawanie leków oraz krwi zgodnie z zasadami jej przetaczania;
bieżące dokumentowanie każdej czynności wykonywanej w trakcie oraz po przeprowadzonym krążeniu pozaustrojowym;
dbałość o zapewnienie sprawności sprzętu i aparatury.

Zadania dodatkowe:
udział prowadzeniu krążenia pozaustrojowego i oddychania u dorosłych i dzieci; prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi i konserwacji aparatury medycznej służącej do perfuzjii.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności