aplikacja Matura google play app store

Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia, w odniesieniu do pacjentów przed- i po zabiegach operacyjnych.

Główne zadania:
 • organizowanie i planowanie pracy na stanowisku specjalisty pielęgniarstwa chirurgicznego;
 • organizowanie własnego stanowiska pracy oraz stanowisk pracy podległego personelu;
 • organizowanie środowiska opieki szpitalnej;
 • leczenie ran, w tym stosowanie opatrunków specjalistycznych;
 • ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne;
 • hartowanie i kształtowanie kikuta amputowanej kończyny;
 • żywienie parenteralne i enteralne w chirurgii;
 • pielęgnowanie chorego ze stomią jelitową i urostomią;
 • pielęgnowanie chorego z urazem wielonarządowym niewymagającego intensywnego nadzoru;
 • dobieranie metod pielęgnowania w zależności od stanu zdrowia pacjenta przed- i po zabiegach operacyjnych;
 • współpraca z członkami zespołu terapeutycznego w procesie diagnozowania, terapii i pielęgnowania;
 • aktywizowanie pacjenta chirurgicznego i jego rodziny do współpracy w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym;
 • organizowanie opieki pielęgniarskiej;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu pielęgniarskiego w zakresie opieki nad pacjentami przed- i po zabiegach operacyjnych;
 • wdrażanie wiedzy naukowej do praktyki pielęgniarskiej i identyfikacja obszarów badań w pielęgniarstwie;
 • zarządzanie jakością opieki pielęgniarskiej;
 • zapewnianie rozwoju własnego i zawodowego;
 • dokumentowanie świadczeń zdrowotnych.


Zadania dodatkowe:
nauczanie zawodu pielęgniarki; prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego w kształceniu ustawicznym pielęgniarek.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności