aplikacja Matura google play app store

Pedagog mediów

Przekazuje wiedzę, umiejętności i zasady organizacji pracy w zakresie samodzielnego tworzenia medialnych przekazów edukacyjnych;
bada efekty i skutki przekazów medialnych;
promuje wykorzystywanie przekazu medialnego za pośrednictwem telewizji, prasy, radia, komputera, Internetu i jego składowych takich jak: druk, dźwięk, obraz, film, animacja, prezentacja w kształceniu pedagogów i nauczycieli w celu unowocześnienia procesu dydaktycznego.

Główne zadania:
promowanie w działalności dydaktycznej różnorodnych, przyjaznych dla użytkownika, środków prezentacji informacji: aplikacji multimedialnych do realizacji zajęć dydaktycznych konwencjonalnych i w systemie na odległość na różnych poziomach kształcenia ogólnego i specjalistycznego, programów komputerowych, przekazywanie studentom pedagogiki oraz nauczycielom problematyki przekazów medialnych, specyficznych dla mediów form i możliwości pracy np. szkoleń zdalnych, uczenia się on-line, korzystania z czasopism wirtualnych dla nauczycieli, portali nauczycielskich i wirtualnych bibliotek;
zasad zapewniania odpowiednich warunków z wykorzystaniem mediów do procesu uczenia się;
udzielenie naukowo-metodycznego wsparcia nauczycielom, organizatorom edukacji szkolnej i pozaszkolnej oraz administracji oświatowej w zakresie optymalizacji procesu dydaktycznego i doskonalenia technologii kształcenia z wykorzystaniem mediów;
badanie efektów zastosowania w praktyce edukacyjnej określonych rozwiązań organizacyjnych, metod, środków i materiałów dydaktycznych opartych na przekazie medialnym;
prowadzenie badań nad skutkami oddziaływania przekazów: ocena działania mediów przy pomocy ustalonych kryteriów, przekłamywanie treści w mediach, analiza odbiorców przekazów medialnych;
prowadzenie badań nad optymalizacją doboru formatu tekstu przy pomocyktórego autorzy osiągają zamierzone skutki itp.;
przekazywanie poglądów o nowych przekazach medialnych w edukacji oraz zagrożeń ze strony mediów takich jak: zagrożeń zdrowotnych (skoliozy, zapalenia spojówek, bóle głowy, „łokieć tenisisty” itp.), emocjonalnymi (brutalne gry, sceny przemocy), narażeniem na kontakty z pedofilami, dilerami narkotyków, przestępcami itp.;
integrowanie dorobku różnych nauk i dyscyplin przy organizowaniu działalności i środowiska dydaktycznego wykorzystującego przekaz medialny.

Zadania dodatkowe:
wykonywanie ekspertyz na zlecenie zainteresowanych podmiotów oraz usług konsultacyjno- doradczych w zakresie unowocześnienia procesu i środowiska dydaktycznego; udział w projektach badających kompetencje komunikacyjne dzieci i młodzieży, skutki przekazu medialnego w dydaktyce, zagrożeniami w cyberprzestrzeni; współpraca z instytucjami badawczymi i fundacjami; prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w zakresie stosowania multimediów w edukacji.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności