aplikacja Matura google play app store

Pedagog animacji kulturalnej

Kreuje i organizuje społeczność lokalną do uczestnictwa w kulturze;
inicjuje i organizuje grupy osób zainteresowanych działalnością artystyczną i kulturalną;
prowadzi zajęcia i warsztaty artystyczne;
przekazuje wiedzę o określonej dziedzinie sztuki oraz uczy technik niezbędnych do jej uprawiania;
stosuje techniki komunikacji społecznej i interpersonalnej w celu integrowania środowiska.

Główne zadania:
poznawanie środowiskowych potrzeb oświatowych, kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych społeczności lokalnych pod kątem zainteresowań i tradycji kulturalnych;
programowanie działalności instytucji upowszechniania kultury, fundacji i stowarzyszeń społeczno-kulturalnych w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych;
opracowywanie i reklamowanie informacji o zapisach do zespołów i na warsztaty artystyczne oraz o warunkach uczestnictwa;
opracowywanie wspólnie z uczestnikami zajęć programu pracy zespołu;
przygotowywanie materiałów repertuarowych (tekstów, nut itp), sprzętu technicznego do prowadzenia zajęć artystycznych z uwzględnieniem najnowszych metod animacji społeczno-kulturalnej;
przekazywanie uczestnikom wiedzy o uprawianej dyscyplinie artystycznej oraz technikach twórczości artystycznej;
organizowanie warsztatów, kursów, odczytów, imprez, zabaw, gier, turniejów, przeglądów grup twórczych i technicznych, konkursów wiedzy, wystaw, projekcji filmowych, dyskotek itp.;
prowadzenie impresariatu imprez kulturalnych;
inicjowanie organizowania wystaw w muzeach, galeriach sztuki itp.;
uczenie zasad i technik przygotowywania wytworów lub widowisk do prezentacji publicznych oraz kierowanie tymi prezentacjami;
organizowanie dyskusji z uczestnikami zajęć nad osiągniętymi rezultatami artystycznymi, edukacyjnymi i wychowawczymi jako formy doskonalenia wiedzy i umiejętności artystycznych.inicjowanie umów z wykładowcami, z artystami, zespołami artystycznymi i rozrywkowymi;
udzielanie pomocy prawnej, organizacyjnej, technicznej i repertuarowej społecznym działaczom i zespołom twórczym, edukacyjnym, zabawowym i politechnicznym, działającym w środowiskach lokalnych;
pozyskiwanie środków finansowych na organizowane imprez, organizacja zbiórek pieniędzy i materiałów niezbędnych do prowadzenia imprez;
uczenie zasad współdziałania w grupie artystycznej, dyscypliny pracy zespołowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i posługiwania się sprzętem specjalistycznym;
śledzenie literatury fachowej, metodycznej, prawnej, organizacyjnej i finansowej, dotyczącej upowszechniania kultury, animacji kultury i organizacji.

Zadania dodatkowe:
kierowanie placówką kulturalną; kierowanie i realizacja projektów kulturalnych, także w ramach organizacji pozarządowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności