aplikacja Matura google play app store

Parzelniczy drewna

wybrane grupy: zawody ogólne

Uplastycznia drewno przez działanie parą lub moczenie w gorącej wodzie w zamkniętych lub otwartych zbiornikach w celu przygotowania go do dalszej obróbki mechanicznej - skrawania, gięcia.

Główne zadania:
rozróżnianie gatunków drewna, sortowanie i załadowywanie drewna do parników, warników czy autoklawów;
przygotowywanie parników i warników do pracy, obsługiwanie systemu pomp wodnych;
obsługiwanie urządzeń za- i wyładunkowych, takich jak: wózki, przenośniki łańcuchowe, suwnice, urządzenia dźwigowe, elektrowciągi itp.;
prowadzenie procesu hydrotermicznej obróbki drewna z uwzględnieniem czasu i temperatury parowania lub warzenia w zależności od rodzaju drewna, średnicy wyrzynków, kłód, pryzm, łat lub elementów tartych oraz pory roku;
obserwowanie wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych oraz odpowiednie regulowanie ciśnienia pary, dopływu wody, temperatury parowania lub warzenia;
rozładowywanie parników lub warników po skończonym procesie uplastyczniania oraz przemieszczanie surowca do dalszej produkcji;
konserwowanie i okresowe czyszczenie obsługiwanych urządzeń;
przestrzeganie przepisów i instrukcji bhp (podczas procesów parzenia lub warzenia drewna występują liczne zagrożenia wypadkowe).


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności