aplikacja Matura google play app store

Parkingowy

wybrane grupy: zawody ogólne

Sprawuje nadzór nad parkingiem i zaparkowanymi samochodami klientów; koordynuje ruch pojazdów na parkingu; pobiera opłaty za parkowanie i udziela klientom informacji i pomocy w parkowaniu.

Główne zadania:
 • regulowanie wjazdu pojazdów na parking i wyjazdu z parkingu oraz udzielanie informacji klientom;
 • odnotowywanie czasu przyjazdu i opuszczenia parkingu przez dany pojazd;
 • pobieranie opłat za parkowanie i wydawanie pokwitowań, biletów, faktur lub innych dokumentów potwierdzających uiszczenie opłaty parkingowej;
 • rejestrowanie pobieranych opłat parkingowych za pomocą kasy fiskalnej lub w innej formie;
 • wydawanie za opłatą dokumentów uprawniających do okresowego korzystania z parkingu, np. karty abonamentowej itp.;
 • koordynowanie ruchu na parkingu lub samodzielne parkowanie samochodów klientów parkingu;
 • dbanie o porządek na parkingu in. poprzez sprzątanie, zamiatanie, odśnieżanie, dopilnowanie wywozu śmieci itp.;
 • dbanie o stan urządzeń na parkingu i współpracowanie z serwisem;
 • sprawowanie nadzoru nad parkingiem i samochodami klientów poprzez okresowe obchodzenie parkingu lub stałe zdalne monitorowanie obszaru parkingu za pomocą kamer w celu sprawdzenia, czy pojazdy pozostają zabezpieczone i czy na parkingu nie przebywają osoby niepowołane;
 • wzywanie służb ochrony lub policji w przypadku kradzieży, prób kradzieży lub uszkodzenia pojazdów;
 • przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.


Zadania dodatkowe:
opieka nad psami stróżującymi, jeśli takie są zaangażowane do pilnowania parkingu.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności