aplikacja Matura google play app store

Palowniczy

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje prace związane z obsługą urządzeń i mechanizmów do wykonywania wszystkich typów pali formowanych w gruncie, wierconych, wbijanych i ścianek szczelnych.

Główne zadania:
­posługiwanie się rysunkami technicznymi dotyczącymi formowania pali;
-­ obsługiwanie i konserwowanie wszelkich urządzeń do wykonywania pali różnych typów, przygotowywania zbrojenia, przygotowywanie i układanie betonu;
-­ przygotowywanie ręcznie lub mechanicznie mieszanki betonowej o określonej recepturze;
-­ układanie mieszanki betonowej pojemnikami, pompą zwykłą lub ciśnieniową (system Wolfscholza);
-­ przygotowywanie, montowanie i ustawianie zbrojenia pali z zachowaniem pionu;
-­ układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej w palach z zachowaniem otuliny zbrojenia;
-­ montowanie i obsługiwanie zestawu urządzeń do betonowania pod ciśnieniem;
-­ ręczne wiercenie otworów w gruntach wszystkich kategorii;
-­ ustawianie i łączenie rury obsadowej wraz z uszczelnieniem oraz posługiwanie się oprzyrządowaniem rury obsadowej;
-­ prowadzenie wpędu rury obsadowej zapewniające nieprzedostawanie się do otworu wody ani gruntu;
-­ prowadzenie pomiarów wpędu pali;
-­ wykonywanie szczelin w zawiesinie iłowej;
-­ wbijanie różnych typów ścianek szczelnych oraz pali z terenu, rusztowań i środków pływających;
-­ organizowanie i przeprowadzanie próbnych obciążeń pali;
-­ wykonywanie oczepów ścianek szczelnych z kotwieniem;
-­ wyrywanie ścianek szczelnych.
-­ wykonywanie prac zbrojarskich, betonowanie i zagęszczanie mieszanki betonowej w obiektach inżynierskich.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności