aplikacja Matura google play app store

Palacz wodnych rusztowych kotłów centralnego ogrzewania

Tag: palacz
wybrane grupy: zawody ogólne

Palacz wodnych rusztowych kotłów centralnego ogrzewania obsługuje kotły opalane paliwami stałymi.
Typowym miejscem pracy palacza wodnych rusztowych kotłów centralnego ogrzewania jest kotłownia. Palacz wodnych rusztowych kotłów centralnego ogrzewania obsługuje kotły opalane paliwem stałym dostarczające ciepło, parę technologiczną i ciepłą wodę użytkową do różnych budynków i obiektów przemysłowych. Podczas pracy kontroluje eksploatację urządzeń oczyszczania i odprowadzania spalin, utrzymuje w ciągłej sprawności technicznej kotły oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe, pomocnicze i zabezpieczające. Palacz wodnych rusztowych kotłów centralnego ogrzewania sprawdza i odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej i nadzoruje przebieg procesu technologicznego. Steruje i nadzoruje proces uruchomiania i pracy kotłów centralnego ogrzewania wodnych rusztowych oraz pracę różnych systemów dostarczania paliwa, monitoruje ciśnienie, temperaturę i mierniki ciągu powietrza oraz aparaturę kontrolno-pomiarową. Palacz wodnych rusztowych kotłów centralnego ogrzewania ustawia optymalne parametry pracy kotła, sprawdza stan techniczny kotła i urządzeń pomocniczych. Do zadań zawodowych należy również uzupełnienia substancji do regeneracji złoża w instalacjach zmiękczających wodę, a także prowadzi rejestr odczytów mierników i przyrządów pomiarowych. Palacz ustawia parametry pracy kotła w zależności od wymaganej wydajności.

Główne zadania:
  • organizowanie stanowiska pracy palacza wodnych rusztowych kotłów zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii;
  • obsługiwanie maszyn i urządzeń współpracujących z wodnym rusztowym kotłem centralnego ogrzewania;
  • przygotowywanie wody do zasilania instalacji wodnego rusztowego kotła centralnego ogrzewania;
  • dostarczanie surowca energetycznego do wodnych rusztowych kotłów centralnego ogrzewania;
  • prowadzenie procesu spalania w wodnych rusztowych kotłach centralnego ogrzewania;
  • kontrolowanie procesu spalania w wodnych rusztowych kotłach centralnego ogrzewania;
  • dozorowanie maszyn i urządzeń współpracujących z wodnym rusztowym kotłem centralnego ogrzewania;
  • kontrolowanie emisji gazów powstałych w procesie spalania w wodnym rusztowym kotle centralnego ogrzewania;
  • usuwanie odpadów powstałych w procesie spalania;
  • dokumentowanie obsługi wodnych rusztowych kotłów centralnego ogrzewania.


Zawód palacza wodnych rusztowych kotłów centralnego ogrzewania można uzyskać na drodze kształcenia kursowego. Możliwe jest również przyuczenie na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Podczas obsługi kotłów o mocy powyżej 50 kW wymagane są uprawnienia energetyczne eksploatacyjne „E” Gr 2 w zakresie wykonywania czynności obsługi kotłów wodnych na paliwa stałe wraz z urządzeniami pomocniczymi i aparaturą kontrolno-pomiarową.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności