aplikacja Matura google play app store

Palacz pieców zwykłych

Tag: palacz
wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje palenisko pieca lub kotła centralnego ogrzewania; konserwuje piece zwykłe i kotły.

Główne zadania:
 • transportowanie masy opałowej do zasobników za pomocą urządzeń ręcznych lub mechanicznych;
 • nadzorowanie i obsługiwanie urządzeń służących do zasilania pieca lub kotła centralnego ogrzewania opałem oraz usuwanie z kotłowni żużla, popiołu
  i sadzy;
 • w sezonie grzewczym palenie w piecach lub kotłach zależnie od temperatury
  w pomieszczeniach i na zewnętrz, utrzymywanie odpowiedniej temperatury grzewczej;
 • prawidłowe i oszczędne gospodarowanie opałem;
 • stosowanie właściwych mieszanek paliw do pieców lub kotłów;
 • utrzymywanie w czystości i porządku pomieszczenie kotłowni i na zewnątrz, w tym w magazynie opałowym, w pojemnikach lub miejscach na szlakę;
 • po zakończeniu sezonu grzewczego (o ile dotyczy) dokładne czyszczenie paleniska piecowego, konserwowanie i zabezpieczanie pieca na okres lata, zabezpieczanie włazów i drzwi do magazynu opałowego;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności