aplikacja Matura google play app store

Palacz kotłów parowych

Tag: palacz
wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje i konserwuje kotły wytwarzające parę do celów technologicznych oraz kotły parowe centralnego ogrzewania.

Główne zadania:
transportowanie masy opałowej do zasobników za pomocą urządzeń ręcznych lub mechanicznych;
nadzorowanie i obsługa urządzeń służących do zasilania kotła opałem oraz usuwania z kotłowni żużla, popiołu i sadzy;
nawadnianie kotłów i sieci;
rozpalanie ognia w palenisku kotłowym;
utrzymywanie odpowiednich parametrów (poziomu, ciśnienia i temperatury) wody i pary;
odczytywanie wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych;
regulowanie dopływu powietrza, uzupełnianie wody;
czyszczenie kanałów spalinowych i czopuchów;
płukanie i odmulanie kotłów;
uszczelnianie zasuw i zaworów, dławnic pomp, połączeń kołnierzowych rurociągów oraz połączeń armatury i czujników;
sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających, np. zaworów bezpieczeństwa, czujników temperatury;
kontrolowanie działania pomocniczych urządzeń kotłowni, jak: agregaty pompowe, sprężarki powietrza, wentylatory, mechanizmy i silniki napędu ruchomych rusztów itp.;
prowadzenie zapisów w książce ruchu kotła;
zabezpieczanie kotłów i urządzeń w przypadku awarii;
udział w remontach i próbach wodnych kotłów;
przestrzeganie zasad bhp i ppoż., stosowanie sprzętu i ochron osobistych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności