aplikacja Matura google play app store

Palacz gazowych kotłów centralnego ogrzewania

Tag: palacz
wybrane grupy: zawody ogólne

Palacz gazowych kotłów centralnego ogrzewania obsługuje kotły opalane paliwami gazowymi.
Typowym miejscem pracy palacza gazowych kotłów centralnego ogrzewania jest kotłownia. Palacz gazowych kotłów centralnego ogrzewania obsługuje kotły opalane paliwami gazowymi (gaz ziemny, propan-butan, biogaz), dostarczające ciepło, parę technologiczną i ciepłą wodę użytkową do różnych budynków i obiektów przemysłowych. Podczas pracy kontroluje eksploatację urządzeń oczyszczania i odprowadzania spalin, utrzymuje w ciągłej sprawności technicznej kotły oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe, pomocnicze i zabezpieczające. Palacz gazowych kotłów centralnego ogrzewania sprawdza i odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej i nadzoruje przebieg procesu technologicznego. Steruje i nadzoruje proces uruchomiania i pracy kotłów centralnego ogrzewania gazowych oraz systemów dostarczania paliwa. Zapala palniki gazowe, monitoruje ciśnienie, temperaturę i mierniki ciągu powietrza oraz aparaturę kontrolno-pomiarową. Ustawia optymalne parametry pracy kotła, sprawdza stan techniczny koła i urządzeń pomocniczych, uszczelnienie rur i łączników oraz szczelność wewnętrznych instalacji gazowych. Uzupełnia substancje do regeneracji złoża w instalacjach zmiękczających wodę, a także prowadzi rejestr odczytów mierników i aparatury pomiarowej. Palacz gazowych kotłów centralnego ogrzewania ustawia parametry pracy kotła w zależności od wymaganej wydajności. Zwraca uwagę o stan techniczny elementów komory spalania, palnika, regulację mechanizmu gazowego, sprawność zabezpieczeń, stan wentylacji wywiewnej i nawiewnej, a także utrzymuje swobodną cyrkulację powietrza wokół kotła.

Główne zadania:
  • organizowanie stanowiska pracy palacza gazowych kotłów centralnego ogrzewania, zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii;
  • obsługiwanie maszyn i urządzeń współpracujących z kotłem gazowym;
  • przygotowywanie wody do zasilania instalacji gazowego kotła centralnego ogrzewania;
  • kontrolowanie paliwa dozowanego do gazowego kotła centralnego ogrzewania;
  • prowadzenie procesu spalania w gazowych kotłach centralnego ogrzewania;
  • kontrolowanie procesu spalania w gazowych kotłach centralnego ogrzewania;
  • dozorowanie maszyn i urządzeń współpracujących z gazowym kotłem centralnego ogrzewania;
  • dokumentowanie obsługi gazowych kotłów centralnego ogrzewania.


Zawód palacza gazowych kotłów centralnego ogrzewania można uzyskać na kursach kwalifikacyjnych. Możliwe jest również przyuczenie na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Podczas obsługi kotłów o mocy powyżej 50 kW wymagane są uprawnienia energetyczne eksploatacyjne – świadectwo kwalifikacyjne w zakresie wykonywania czynności obsługi kotłów wodnych na paliwa gazowe wraz z urządzeniami pomocniczymi i aparaturą kontrolno-pomiarową.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności