aplikacja Matura google play app store

Oświetlacz filmowy

Tag: film
wybrane grupy: zawody ogólne

Przygotowuje, instaluje na planie i obsługuje sprzęt oświetleniowy; zapewnia właściwe oświetlenie planu filmowego zgodnie ze wskazówkami operatora obrazu.

Główne zadania:
-studiowanie scenariusza filmu i innych materiałów dokumentacyjnych;-współpraca z operatorem obrazu przy doborze i przygotowaniu sprzętu oświetleniowego na okres zdjęć;-instalowanie sprzętu oświetleniowego na planie i podłączanie go do zasilania;-przygotowywanie i wykonywanie efektów świetlnych zgodnie z ustaleniami z operatorem obrazu;-obsługiwanie zainstalowanego sprzętu w czasie zdjęć i kontrolowanie prawidłowości jego pracy;-demontowanie sprzętu po zakończeniu zdjęć;-stosowanie przepisów bhp i zasad ochrony przeciwporażeniowej;wykonywanie prac ładunkowych i rozładunkowych sprzętu oświetleniowego przy jego transporcie pomiędzy magazynem i planem zdjęciowym.

Zadania dodatkowe:
-pełnienie obowiązków głównego oświetlacza (mistrza oświetlenia), tj. kierowanie pracą zespołu oświetlaczy oddelegowanych do grupy zdjęciowej i dyżurnego elektryka oraz nadzorowanie sprawnego działania sprzętu oświetleniowego, prądotwórczego i pomocniczego, jego właściwą i bezpieczną obsługę i konserwację, terminową instalację i rozbrojenie obiektów zdjęciowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności