aplikacja Matura google play app store

Optyk okularowy

Wykonuje pomiary wad wzroku za pomocą przyrządów oftalmicznych, dobiera okulary korekcyjne i inne pomoce wzrokowe, dokonuje napraw i konserwacji wszystkich typów okularów.

Główne zadania:
dokonywanie pomiarów oftalmicznych za pomocą stereometru, oftalomometru, frontofokometru, kasety okulistycznej, tablic testowych itp. oraz przeprowadzanie badań komputerowych wzroku;
dobieranie szkieł okularowych lub soczewek kontaktowych, korygujących wady wzroku (dalekowzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm, zez ukryty i inne), na podstawie własnych pomiarów lub recepty lekarza okulisty;
dobieranie pomocy wzrokowych i okularów specjalnych oraz montowanie szkieł okularowych do okularów słuchowych;
dobieranie opraw okularowych na podstawie pomiaru rozstawienia źrenic, szerokości osadzenia nosa, szerokości czaszki, mocowanie i sprawdzanie ustawienia szkieł w oprawie;
wykonywanie wszelkich napraw różnych typów okularów;
wykonywanie przyrządów i aparatów optycznych oraz pomocy wzrokowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności