aplikacja Matura google play app store

Opiekun zwierząt domowych

Tag: opiekun
wybrane grupy: zawody ogólne

Opiekuje się psami, kotami i innymi zwierzętami hodowanymi w domach pod nieobecność właścicieli lub na ich zlecenie; rozpoznaje zachowania i potrzeby zwierząt domowych; przeprowadza zabiegi pielęgnacyjne oraz odpowiednio żywi zwierzęta domowe.

Główne zadania:
  • opiekowanie się psami i kotami i innymi zwierzętami domowymi, w tym: rozpoznawanie zachowań psów i kotów i innych zwierząt domowych oraz ich potrzeb, pielęgnowanie zwierząt domowych zgodnie z wymogami danego gatunku i rasy, nawiązywanie kontaktu i stosowanie różnych metod pracy ze zwierzętami domowymi, praca ze zwierzętami domowymi lękliwymi
    i agresywnymi, pielęgnowanie i opiekowanie się szczeniakami, odpowiednie żywienie zwierząt domowych;
  • opiekowanie się zwierzętami futerkowymi, w tym rozpoznawanie podstawowych potrzeb i pielęgnowanie zwierząt futerkowych oraz prawidłowe żywienie zwierząt futerkowych;
  • posługiwanie się akcesoriami i sprzętem do opieki nad zwierzętami domowymi;
  • nawiązywanie kontaktu i umiejętne prowadzenie rozmowy z właścicielami zwierząt domowych na temat potrzeb zwierząt i oczekiwań właściciela;
  • sporządzanie umów ze zlecającymi opiekę nad zwierzętami;
  • tworzenie kosztorysu usługi i dokonywanie rozliczeń;
  • doskonalenie kompetencji w zakresie pielęgnacji i opieki nad zwierzętami domowymi;
  • przestrzeganie zasad ergonomii, etyki zawodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności