aplikacja Matura google play app store

Rysownik kartograficzny

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje rysunki kartograficzne, a w tym: oryginały, oryginały autorskie, pierworysy, czystorysy, oryginały wydawnicze map.

Główne zadania:
- konstruowanie siatek kartograficzno-geograficznych, siatek kilometrowych i siatek indeksowych;
- sporządzanie oryginałów, pierworysów i czystorysów na podstawie opracowań redakcyjnych;
- rysowanie ołówkiem i tuszem na powierzchni warstw rytowniczych, na kartonach, planszach kartograficznych i foliach;
- rytowanie (grawerowanie) w pozytywowych i negatywowych warstwach rytowniczych;
- korygowanie i aktualizowanie elementów rysunku wykonanego w warstwie rytowniczej oraz kreślonych na foliach i kartonach;
- wykonywanie montaży rysunków, montaży nazewnictwa, taśm kolorowych i rastrowych, naklejek barwnych;
- oklejanie rysunków na podłożach papierowych, foliach i warstwach grawerskich;
- odręczne opisywanie map i rysunków;
- malowanie płaszczyzn farbami wodnymi;
- sporządzanie kalki nazw i kalki uzgodnień styków arkuszy;
- dokonywanie wpisów do metryki mapy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności