aplikacja Matura google play app store

Opiekun w domu pomocy społecznej

Stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii; aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.

Główne zadania:
- pomoc i towarzyszenie w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej (mycie, kąpanie, ubieranie, czesanie, golenie, pomoc w słaniu łóżka, zmianie bielizny pościelowej, udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych lub aktywizujących zaleconych przez lekarza bądź terapeutę);
- pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych;
- aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia jego samodzielności życiowej;
- doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego;
- mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań;
- udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego;
- aktywne uczestniczenie w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz wykonywanie określonych zadań pod nadzorem lub na zlecenie lekarza bądź terapeuty;
- kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego;
- udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności