aplikacja Matura google play app store

Opiekun klienta

Tag: opiekun
wybrane grupy: zawody ogólne

Opiekun klienta zajmuje się obsługą posprzedażową klientów oraz budowaniem i utrzymaniem przyjaznych relacji z klientami.
Opiekun klienta reprezentuje firmę w kontaktach bezpośrednich z klientami, buduje i utrzymuje długofalowe relacje, pomaga w rozwiązywaniu problemów i przyjmowaniu reklamacji. Opiekun klienta kreuje pozytywny wizerunek firmy poprzez przygotowywanie ofert handlowych, planów sprzedażowych uwzględniających preferencje klientów, zgodne z planowaną sprzedażą w firmie. Wszelkie wynegocjowane warunki przedstawiane klientom są poparte analizami rynku oraz aktualną ofertą produktów firmy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku kształtuje produkt pod kątem marketingowo-sprzedażowym w taki sposób, aby zaspokajać potrzeby klientów, maksymalizując jednocześnie zyski własnej firmy.

Główne zadania:
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ergonomii oraz ochrony środowiska;
  • prognozowanie potrzeb klientów;
  • informowanie klientów o nowych produktach i usługach;
  • ustalanie warunków współpracy i ich negocjowanie;
  • analizowanie i aktualizowanie danych o klientach;
  • rozwiązywanie problemów klientów i przyjmowanie reklamacji;
  • sporządzanie dokumentacji w zakresie współpracy z klientem.


Kandydat do pracy w zawodzie opiekuna klienta powinien mieć wykształcenie wyższe pierwszego stopnia na kierunkach związanych z zarządzaniem, marketingiem. Wykształcenie branżowe będzie dodatkowym atutem. Wskazana jest znajomość języków obcych na poziomie B2 i wyżej, posiadanie prawa jazdy kat. B. Preferowane jest stałe doskonalenie i rozwijanie umiejętności z zakresu technik sprzedaży, prowadzenia negocjacji, technik komunikacji z klientem, sposobu radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem i zarządzania projektami, jak również wiedzy o ochronie danych osobowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności