aplikacja Matura google play app store

Rysownik geodezyjny

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje rysunki geodezyjne, a w tym: szkice, szkice polowe, opisy topograficzne punktów osnów geodezyjnych, mapy, matryce, negatywy, wtórniki, odrysy, wyrysy i diapozytywy.

Główne zadania:
- rysowanie szkiców, szkiców polowych, opisów topograficznych punktów osnów geodezyjnych;
- kartowanie siatki współrzędnych i punktów poziomej osnowy geodezyjnej;
- opracowywanie pierworysu mapy sytuacyjnej, sytuacyjno-wysokościowej, mapy zasadniczej, na podstawie bezpośrednich pomiarów terenowych, prac stereofotogrametrycznych i na podstawie fotomapy lub ortofotomapy;
- rysowanie i kreślenie mapy na kartonach, planszach kartograficznych, foliach i na arkuszach rytowniczych (grawerskich);
- opisywanie map i rysunków;
- rytowanie (grawerowanie) map w pozytywowych i negatywowych warstwach rytowniczych;
- korygowanie i aktualizowanie elementów rysunku wykonanego w warstwie rytowniczej oraz kreślonych na foliach i kartonach;
- wykonywanie prac kartograficznych związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków;
- dokonywanie wpisów do metryki mapy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności