aplikacja Matura google play app store

Operator maszyn introligatorskich

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje maszyny introligatorskie wszystkich typów, przeznaczone do wykonywania opraw twardych złożonych i prostych oraz opraw łączonych bezszyciowo.

Główne zadania:
sprawdzanie mechanizmów maszyn i urządzeń introligatorskich ;obsługiwanie krajarki do cięcia arkuszy, okładek, pasków wzmacniających, do wyrównywania zszytów wkładów itp .obsługiwanie maszyny do złamywania arkuszy wg zadanej liczby złamów;obsługiwanie maszyny do prasowania wkładek książkowych lub składek powstałych po złamywaniu arkuszy;obsługiwanie urządzeń zbierających i szyjących składki zeszytowe drucianymi klamrami, przechodzącymi przez grzbiet składki;obsługiwanie maszyny do zaklejania grzbietów wkładek książkowych oraz ich zaokrąglania;obsługiwanie maszyny do przyklejania elementów wzmacniających grzbiet książki (merla, pasek wzmacniający, kapitałka);obsługiwanie maszyny do zdobienia okładek przez wytłaczanie napisów lub ornamentów;obsługiwanie maszyny do montowania okładek z płótna i papieru;obsługiwanie pras zgrzewających do wykonywania okładek z tworzyw sztucznych;obsługiwanie maszyn do łączenia wkładów z okładką miękką lub twardą;obsługiwanie pras ręcznych, mechanicznych, hydraulicznych lub pneumatycznych do prasowania książek po połączeniu wkładu z okładką oraz do wytłaczania rowka w celu ułatwienia otwierania książki;konserwowanie używanych maszyn i urządzeń;przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Zadania dodatkowe:
obsługa potokowych linii złożonych z odpowiednio dobranych maszyn i urządzeń oraz przenośników łączących te maszyny, służących do wykonywania opraw złożonych twardych i opraw prostych łączonych bezszyciowo.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności