aplikacja Matura google play app store

Operator maszyn i urządzeń chemicznej obróbki skór

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje maszyny i urządzenia do chemicznej obróbki skór, takie jak: bębny garbarskie, cytroki; wykonuje prace związane z przygotowaniem, montażem, regulacją, demontażem maszyn i urządzeń, z operacjami pomocniczymi, kontrolnymi, zachowując wymagania technologiczne i eksploatacyjne.

Główne zadania:
przygotowywanie do pracy maszyn i urządzeń do chemicznej obróbki skór;
odwzorowywanie procesów technologicznych do automatycznego sterowania pracą bębna;
kontrolowanie pracy mieszadeł i mechanizmu napędowego cytroku garbarskiego;
kontrolowanie bębna garbarskiego w procesach chemicznej wyprawy skór, tj. podczas: moczenia, wapnienia, wytrawiania, płukania, garbowania, zobojętnienia, barwienia, natłuszczania;
sprawdzanie, rejestrowanie, pomiar parametrów kąpieli, regulowanie intensywności oddziaływania na obrabiane skóry (prędkość obrotowa bębna, dobór wymiarów bębna);
obsługiwanie i kontrolowanie urządzeń sterujących oraz aparatury pomiarowej;
czyszczenie i konserwowanie maszyn oraz dokonywanie drobnych napraw;
przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska naturalnego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności