aplikacja Matura google play app store

Operator maszyn drogowych

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje jedną lub kilka maszyn drogowych, takich jak: spycharka, zgarniarka, równiarka, układarka betonu czy mas bitumicznych; reguluje, demontuje i montuje zespoły maszyn drogowych, usuwa usterki, przeprowadza przeglądy techniczne i naprawy bieżące.

Główne zadania:
zapoznawanie się z rysunkami wykonawczymi i obmierzanie lub szacowanie planowanych robót;
przeprowadzanie montażu i demontażu zespołów roboczych wymaganych specyfiką prac;
regulowanie działania mechanizmów maszyny drogowej;
przepychanie, zgarnianie i przewożenie gruntu przy formowaniu nasypów drogowych;
profilowanie drogi gruntowej: przesuwanie wybieranego gruntu z rowów pobocznych, wybieranie i profilowanie koryta dróg;
przygotowywanie i rozprowadzanie podsypki, układanie i wykańczanie powierzchni betonowych;
układanie mas bitumicznych na uprzednio przygotowanym podłożu;
wykrywanie i usuwanie usterek w pracy silnika i poszczególnych mechanizmów roboczych;
konserwacja bieżąca maszyny, zapewniająca jej bezawaryjną pracę;
udział w remontach obsługiwanej maszyny i w odbiorze maszyny z remontu;
pobieranie i rozliczanie paliwa, oleju i innych materiałów eksploatacyjnych;
prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oraz rozliczanie wykonanych robót;
przestrzeganie przepisów bhp podczas obsługi maszyn drogowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności