aplikacja Matura google play app store

Operator maszyn do produkcji sznurka i tulei

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje i nadzoruje urządzenia do produkcji sznurka, tulei, opakowań zwijanych (tzw. bębnów) itp.

Główne zadania:
sprawdzanie jakości surowca papierniczego przeznaczonego do przerobu, głównie pod względem prawidłowego nawinięcia bobin, zwoików lub zwojów;
sprawdzanie stanu technicznego poszczególnych zespołów obsługiwanych maszyn i regulowanie ich w zależności od wymiarów oraz formy wyrobu;
zakładanie bobin, zwoików lub zwojów papieru na odwijarki obsługiwanej maszyny lub maszyn;
obsługiwanie sznurarki, tulejarki lub maszyny wyrabiającej opakowania zwijane, nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości przebiegu skręcania lub zwijania taśm papieru;
uzupełnianie kleju w zasobnikach i sprawdzanie prawidłowości sklejania określonych wyrobów;
sprawdzanie jakości wyrobu za pomocą sprzętu określonego w instrukcji;
czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn zgodnie z instrukcją obsługi;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;
nadzorowanie personelu pomocniczego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności