aplikacja Matura google play app store

Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów piśmiennych

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje i nadzoruje różnorodne maszyny w liniach technologicznych do wytwarzania artykułów piśmiennych z papieru, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami (obsługi maszyn, technologicznymi), normami i procedurami, przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Główne zadania:
- obsługiwanie i nadzorowanie maszyn do krojenia papieru na żądane formaty gotowe do użycia, np. do drukarek komputerowych;
- obsługiwanie i nadzorowanie powlekarek stosowanych przy produkcji kalki kopiującej, papieru samokopiującego i papieru samoprzylepnego, służących do nanoszenia na powierzchnię papieru odpowiednich substancji;
- obsługiwanie i nadzorowanie maszyn do produkcji kopert;
- obsługiwanie i nadzorowanie liniarek zwojowych lub arkuszowych do zadrukowywania papieru liniami równoległymi i prostopadłymi przy wytwarzaniu zeszytów i notesów;
- obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń do wykrawania (sztancowania), mających zastosowanie np. przy produkcji notesów z otworami odkrywającymi poszczególne litery;
- obsługiwanie i nadzorowanie maszyn stosowanych w procesach introligatorskich przy produkcji zeszytów, bloków, notesów;
- obsługiwanie i nadzorowanie innych maszyn, m.in. do konfekcjonowania wyrobów;
- prowadzenie wymaganych zapisów z przebiegu produkcji i pracy maszyn;
- czyszczenie i konserwowanie użytkowanych maszyn zgodnie z instrukcjami obsługi;
- utrzymywanie ładu i porządku na stanowisku pracy.

Zadania dodatkowe:
- nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności