aplikacja Matura google play app store

Operator maszyn do obróbki skrawaniem

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje, nadzoruje i kontroluje pracę obrabiarek produkcyjnych i zautomatyzowanych, takich jak: tokarki, automaty tokarskie, frezarki, szlifierki kłowe i bezkłowe, dłutownice, przeciągarki, strugarki, polerki, obrabiarki zespołowe itp.; mocuje (o ile nie są podawane automatycznie) obrobione elementy, zakłada odpowiednie narzędzia; prowadzi lub nadzoruje obróbkę; kontroluje za pomocą sprawdzianów obrabiane detale; konserwuje powierzone mu obrabiarki.

Główne zadania:
organizowanie i obsługiwanie stanowiska pracy; zaznajamianie się z dokumentacją technologiczną i rysunkami technicznymi;
zakładanie i ustawianie narzędzi na maszynie, nastawianie parametrów pracy obrabiarek, ustawianie i mocowanie obrabianych elementów, uruchamianie i zatrzymywanie maszyn;
sprawdzanie stanu technicznego obrabiarek, stopnia zużycia narzędzi, wymiana bądź korekta narzędzi;
bieżąca regulacja parametrów pracy obrabiarek;
wykrywanie nieprawidłowości pracy maszyn i usuwanie drobnych usterek;
sprawdzanie jakości obrabianych elementów za pomocą suwmiarek, mikrometrów, szablonów, sprawdzianów zwykłych i specjalnych;
czyszczenie i konserwowanie maszyny;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. podczas obsługi maszyn i urządzeń.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności