aplikacja Matura google play app store

Operator maszyn do formowania szkła płaskiego

wybrane grupy: zawody ogólne

Wytwarza szkło płaskie budowlane, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami oraz przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska; obsługuje maszyny do formowania szkła metodą wylewania, walcowania i ciągnienia.

Główne zadania:
- obsługiwanie maszyn do produkcji szkła płaskiego typu float, formowanego w wannach flotacyjnych metodą ciągłego wylewania roztopionej masy szklanej na powierzchnię roztopionego metalu (stopu cyny) znajdującego się w wannie, która płynąc po powierzchni metalu przybiera postać płyty o płaskiej powierzchni;
- obsługiwanie maszyn do produkcji szkła walcowanego zwykłego i wzorzystego (ornamentowego) oraz zbrojonego, formowanego przez walcowanie masy szklanej, a następnie pocięcie jej na płyty;
- obsługiwanie pionowych ciągarek do produkcji szkła płaskiego ciągnionego;
- nadzorowanie procesu formowania szkła; regulowanie i utrzymywanie właściwych parametrów technologicznych według wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych;
- lokalizowanie i usuwanie zakłóceń w pracy maszyn, dokonywanie regulacji w trakcie pracy;
- czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn i urządzeń oraz usuwanie ich drobnych usterek;
- prowadzenie wymaganej dokumentacji produkcyjnej.

Zadania dodatkowe:
- obsługiwanie urządzeń do nanoszenia na szkło powłok refleksyjnych, do hartowania szkła i laminowania oraz produkcji szyb zespolonych; - nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności