aplikacja Matura google play app store

Operator maszyn czyszczących

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się kompleksową obsługą maszyn czyszczących w warunkach szczególnej ostrożności i zgodnie z instrukcją technologiczną; odpowiada za prawidłowe działanie maszyn czyszczących poprzez nadzorowanie pracy poszczególnych podzespołów maszyn oraz prawidłową ich konserwację; po zakończeniu pracy maszyny czyszczącej sprawdza efekt końcowy sprzątania / czyszczenia.

Główne zadania:
  • przygotowywanie i obsługa maszyn sprzątających takich jak: automaty szorująco-zbierające, urządzenia jednotarczowe wolno- i szybkoobrotowe, odkurzacze przemysłowe, biurowe, ekstrakcyjne, itp.;
  • sprzątanie ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń, hal, korytarzy, pojazdów mechanicznych, itp. z wykorzystaniem automatycznych maszyn czyszczących;
  • dokonywanie właściwego wyboru maszyny czyszczącej ze względu na rodzaj czyszczonego materiału lub powierzchni;
  • uzupełnianie chemicznych środków czyszczących w zbiornikach maszyn czyszczących zgodnie z obowiązującymi procedurami w tym zakresie, tj.: dokonywanie właściwego doboru środków, odpowiednie ich dozowanie i obliczanie stężania profesjonalnej chemii z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na używanie niebezpiecznych dla zdrowia koncentratów;
  • doczyszczanie manualne w przypadku stwierdzenie niedoczyszczeń po zakończeniu pracy maszyny czyszczącej;
  • realizowanie zadań zawodowych zgodnie z zasadami i przepisami bhp, ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
przeprowadzanie drobnych napraw i konserwacji maszyn czyszczących.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności