aplikacja Matura google play app store

Operator linii do belowania makulatury

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje maszyny, tzw. belownice, służące do formowania powietrznie suchej, luźnej makulatury w bryły o określonych wymiarach i ciężarze, z ręcznym lub mechanicznym dozowaniem albo zasilane automatycznie i pracujące w ciągu linii technologicznej z innymi maszynami do wyrobu lub przetwarzania papieru oraz tektury.

Główne zadania:
przygotowywanie makulatury do belowania lub dozorowanie tej operacji wg obowiązującego, znormalizowanego podziału albo wg podziału przyjętego w przedsiębiorstwie na podstawie wymagań odbiorcy;
napełnianie zasobnika dozującego makulaturą przeznaczoną do belowania albo obsługiwanie układu dozującego belownicy;
przygotowywanie i ""uzbrajanie"" belownicy albo linii do belowania w materiały pomocnicze, konieczne do otrzymania bel zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm lub odbiorcy, jak drut do wiązania bel, bednarka do opasywania bel, etykiety itp.;
obsługiwanie belownicy albo linii do belowania zgodnie z instrukcją technologiczną i instrukcjami bhp oraz ppoż.;
sprawdzanie prawidłowości funkcjonowania poszczególnych podzespołów belownicy lub linii, jak napędu, podzespołu prasującego (dociskowego), wiążącego, transporterów itp.;
sprawdzanie procesu formowania bel makulatury pod względem prawidłowości ich kształtu, ciężaru oraz stopnia sprasowania i obwiązania;
prowadzenie ewidencji ilości zbelowanej makulatury i zapisów o pracy maszyny zgodnie z zakresem czynności;
konserwowanie belownicy w zakresie podanym w obowiązkach służbowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności