aplikacja Matura google play app store

Operator koparki

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za prawidłową obsługę i eksploatację koparki;
zajmuje się konserwacją powierzonego sprzętu;
prowadzi prace załadunkowe i rozładunkowe oraz uczestniczy w przygotowaniu terenu do pracy obsługiwanego sprzętu.

Główne zadania:
obsługiwanie koparki jednonaczyniowej, koparki drenarskiej, koparki wielonaczyniowej oraz koparki wielonaczyniowej łańcuchowej;
wykonywanie ziemnych prac budowlanych przy budowie obiektów podziemnych i naziemnych;
wykonywanie wykopów pod kanalizację, budynki mieszkalne, przemysłowe i usługowe itp.;
wykonywanie rowów i kanałów wodnomelioracyjnych;
zbieranie i profilowanie skarp i nasypów;
wydobywanie żwiru, piasku i innych materiałów kopalnych;
zrywanie nawierzchni drogowych;
wywożenie ziemi, piasku i kamieni na miejsce zwałki;
załadowywanie i rozładowywanie ciężarówek i kontenerów;
przygotowywanie terenu robót, tj. oczyszczanie z kamieni, drzew, krzewów, wyrównywanie powierzchni itp.;
kontrolowanie stanu technicznego urządzania, w tym prowadzenie listy kontrolnej, a w przypadku wystąpienia usterki zgłaszanie awarii urządzania do jednostki serwisowej;
tankowanie oraz kontrolowanie zużycia paliwa;
sporządzanie raportów dotyczących użytkowania urządzenia, w tym o wszystkich stwierdzonych nieprawidłowościach w pracy urządzenia;
przestrzeganie zasad BHP i ppoż.

Zadania dodatkowe:
obsługa małych maszyn do robót ziemnych np. małych spycharek.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności