aplikacja Matura google play app store

Operator komputerowych urządzeń peryferyjnych

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za zarządzanie komputerowymi urządzeniami peryferyjnymi oraz rozwiązywanie problemów technicznych związanych z działaniem i wydajnością tego sprzętu;
zajmuje się także modernizacją, konfiguracją oraz rekonfiguracją komputerowych urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania.

Główne zadania:
aktualizowanie systemów operacyjnych, aplikacji i sprzętu;
instalowanie sterowników sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkowego;
diagnozowanie i optymalizacja działania sprzętu komputerowego;
wykonywanie okresowych przeglądów oraz konserwacja sprzętu komputerowego i komputerowych urządzeń peryferyjnych;
posługiwanie się oprogramowaniem diagnostycznym;
diagnozowanie i naprawianie komputerowych urządzeń peryferyjnych;
zapewnianie bezpieczeństwa w zakresie prawidłowego działania sprzętu komputerowego oraz usług internetowych;
usuwanie zbędnych plików;
testowanie sprawności sprzętu oraz odzyskiwanie skasowanych przez użytkownika plików;
zapewnianie bezpieczeństwa danych i zabezpieczanie sprzętu przed nieautoryzowanym dostępem do danych przechowywanych na komputerach;
zapewnianie wsparcia dla użytkowników sprzętu i oprogramowania komputerowego zgodnie z obowiązującymi standardami w tym zakresie;
współpraca z zespołem wykonującym instalacje systemów i sieci komputerowe oraz z administratorem sieci komputerowej i pozostałymi użytkownikami sprzętu komputerowego;
prowadzenie i przechowywanie dokumentacji oprogramowania i sprzętu komputerowego, przechowywanie nośników oprogramowania oraz zarządzanie licencjami;
organizowanie komputerowego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, przepisami BHP, przepisami ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej.

Zadania dodatkowe:
naprawianie komputerowych instalacji sieciowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności