aplikacja Matura google play app store

Operator kamery

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje zdjęcia filmowe zgodnie ze scenopisem lub dyspozycjami realizatora programu; ustala z reżyserem bądź realizatorem programu w trakcie prób kamerowych kompozycję kadru i ruch kamery; współdziała z asystentem reżysera nadzorując jednocześnie pracę asystenta operatora kamery.

Główne zadania:
- obsługiwanie kamery podczas pracy w ekipie lub podczas wykonywania zadań indywidualnych;
- współdziałanie z asystentem reżysera;sprawdzanie sprawności kamery przed przystąpieniem do próby lub nagrania, ewentualnie emisji;- wykonywanie zdjęć filmowych, ustalanie ujęć stosowanie do dyspozycji reżysera TV czy realizatora programu lub wg scenopisu;
- branie udziału w próbach sytuacyjnych, jeśli tego wymaga scenariusz;
- wykonywanie wszelkich poleceń reżysera mających na celu opanowanie sytuacji awaryjnej w trakcie bezpośredniej emisji antenowej „na żywo”
- uwzględnianie przewidywanego sposobu montażu materiału zdjęciowego w trakcie samodzielnej pracy na kamerze TV;
- stosowanie się do zasad pracy obowiązujących na planie;
- dbanie o powierzony sobie sprzęt oraz zgłaszanie uszkodzeń i nieprawidłowości w jego działaniu;
- nadzorowanie asystenta operatora kamery.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności