aplikacja Matura google play app store

Operator edytorów tekstu

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za prawidłowe wprowadzanie, przetwarzanie, przechowywanie i edytowanie tekstów z wykorzystaniem komputerowych edytorów tekstu;
obsługuje sprzęt komputerowy i eksploatuje oprogramowanie komputerowe w zakresie edytowania tekstu oraz innych danych.

Główne zadania:
wprowadzanie tekstu i innych danych za pomocą urządzeń zewnętrznych do edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego lub programów bazodanowych;
obsługiwanie sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego w zakresie wprowadzania i edycji tekstu;
szybkie pisanie na klawiaturze;
edytowanie techniczne wprowadzanego tekstu i danych w zakresie: ustawień układu strony, formatowania tekstu, styli, ustawień akapitu, odwołań, adjustacji, tabel, grafiki i obrazów itp.;
analizowanie oraz weryfikowanie wprowadzanych informacji i danych;
organizowanie własnego stanowiska komputerowego edytowania tekstu zgodnie z wymogami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji, a także zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Zadania dodatkowe:
kierowanie zespołem operatorów edytorów tekstu; zarządzanie wprowadzonymi danymi, plikami, katalogami w przypadku pełnienia funkcji lidera zespołu.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności