aplikacja Matura google play app store

Operator dźwignic linotorowych

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje dźwignice linowe (linotorowe) w kopalniach odkrywkowych surowców skalnych; wydobywa z wyrobisk wgłębnych wózki (koleby) z urobkiem i dostarcza puste pod załadunek, dostarcza na przodek niezbędne narzędzia, urządzenia i materiały; transportuje kruszywo w obrębie zakładu przetwórczego; obsługuje również dźwignice linowe na placach budowy o dużej różnicy poziomów w terenie, np. przy budowie zapór wodnych w terenie górzystym, dostarcza materiały budowlane: beton, stal zbrojeniową, deski, narzędzia i urządzenia, a odbiera ewentualnie urobek.

Główne zadania:
przygotowywanie dźwignicy, sprawdzanie stanu konstrukcji masztów, wózka jezdnego, liny nośnej, liny wodzenia, liny ciągnącej, liny wieszakowej i zblocza linowego, zamocowania lin, koła linowego i haków;
sterowanie urządzeniami mechanicznymi i elektrycznymi dźwignicy przy wciąganiu, opuszczaniu, przemieszczaniu urobku czy innych materiałów;
sprawdzanie prawidłowości załadunku wózków przygotowanych do trans- portu;
ściąganie z trasy uszkodzonych wagoników;
współpraca przy zakładaniu, wymianie, skracaniu i splataniu lin nośnych, kotwiących i pomocniczych;
wykrywanie wad i usterek w działaniu maszyn i urządzeń transportu pionowego i poziomego;
przeprowadzanie prób z obciążeniem urządzeń hamujących;
wyciąganie za pomocą dźwignic bloków skalnych;
udział w remontach i przeprowadzanie prób po remontach napędów, maszyn i urządzeń transportowych;
prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej;
przestrzeganie przepisów bhp i dozoru technicznego w celu zabezpieczenia przed wypadkami osób trzecich, siebie i obiektu.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności