aplikacja Matura google play app store

Operator ciągników zrywkowych do zrywki podwieszanej

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje ciągniki specjalistyczne do zrywki podwieszanej - skidery oraz uniwersalne ciągniki z doczepianymi specjalistycznymi urządzeniami zrywkowymi służące do zrywki całych drzew, strzał lub dłużyc i ich mygłowania, mogących pracować w bardzo trudnych warunkach terenowych.

Główne zadania:
zapoznanie się z instrukcją obsługi pojazdów i urządzeń, zasadami bezpieczeństwa i technologią pracy;
przeprowadzanie codziennego przeglądu pojazdów i urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi, w tym sprawdzanie jej stanu technicznego oraz usuwanie drobnych usterek, sprawdzanie i uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych (paliwo, oleje itp.), czyszczenie i smarowanie elementów;
zapoznanie się z powierzchnią roboczą, ustalenie trasy przejazdów, miejsc składowania drewna i kierunku zrywki;
kierowanie po szlaku zrywkowym i sterowanie pracą pojazdów i urządzeń zrwykowych - dociągania drewna i formowania oraz jego mygłowania i równania terenu przy pomocy mygłownicy;
po zakończeniu pracy zabezpieczanie pojazdów przed użyciem przez osoby postronne oraz przed niekontrolowanym przemieszczeniem;
okresowe czyszczenie i mycie pojazdów.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności