aplikacja Matura google play app store

Operator aparatury utylizacji odpadów toksycznych

wybrane grupy: zawody ogólne

Operator aparatury utylizacji odpadów toksycznych obsługuje instalacje i urządzenia do przetwarzania odpadów toksycznych.
Zawód operatora aparatury utylizacji odpadów toksycznych jest zawodem o charakterze przetwórczym. Celem pracy operatora aparatury utylizacji odpadów toksycznych jest przetwarzanie odpadów toksycznych w odpady nietoksyczne lub substancje bądź materiały nadające się do dalszego wykorzystania przemysłowego. Podstawowym zadaniem operatora aparatury utylizacji odpadów toksycznych jest obsługa instalacji przetwarzającej odpady według instrukcji prowadzenia procesu. Operator aparatury utylizacji odpadów toksycznych jest odpowiedzialny za właściwe zasilanie instalacji surowcami (w tym odpadami), nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu oraz za jego zakończenie (jedynie w przypadku procesów okresowych).

Główne zadania:
  • pobieranie surowca (w tym odpadu) do przetwarzania odpadów toksycznych;
  • prowadzenie procesu technologicznego przetwarzania odpadów toksycznych;
  • obsługiwanie instalacji do przetwarzania odpadów toksycznych;
  • kontrolowanie przebiegu procesu przetwarzania odpadów toksycznych;
  • kontrolowanie zakończenia procesu przetwarzania odpadów toksycznych;
  • kontrolowanie i powiadamianie o konieczności dostaw surowca i odbioru produktu;
  • magazynowanie produktu przetwarzania odpadów toksycznych;
  • prowadzenie dokumentacji procesowej przetwarzania odpadów toksycznych;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.


Osiągnięcie kompetencji zawodowych właściwych dla zawodu operatora aparatury utylizacji odpadów toksycznych możliwe jest przez ukończenie szkoleń praktycznych (przyuczenie) na stanowisku pracy, staże oraz zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Operator aparatury utylizacji odpadów toksycznych powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe, przez producentów maszyn lub w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych. Operator aparatury utylizacji odpadów toksycznych, w zależności od obsługiwanej instalacji, powinien posiadać uprawnienia, np. energetyczne, obsługi urządzeń ciśnieniowych lub inne wymagane do obsługi instalacji mobilnych. Warunkiem koniecznym jest posiadanie prawa jazdy oraz ukończenie szkolenia dla kierowców przewożących ładunki niebezpieczne potwierdzonego certyfikatem. Pracodawcy najchętniej zatrudniają na stanowisku operatora aparatury utylizacji odpadów toksycznych osoby z wykształceniem w zawodach: operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik technologii chemicznej lub z wykształceniem zawodowym po kierunkach mechanicznych, głównie obsługi maszyn i urządzeń.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności