aplikacja Matura google play app store

Operator agregatów do obróbki cieplnej

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi procesy różnych rodzajów obróbki cieplno-chemicznej wyrobów w różnych typach pieców grzewczych do obróbki cieplnej, na agregatach do hartowania powierzchniowego, obróbek jonowych itp.; ocenia stan techniczny urządzeń, dokonuje pomiarów twardości obrobionych cieplnie wyrobów, pobiera próby kontrolne i określa wady wyrobów.

Główne zadania:
przygotowywanie wsadu do wyżarzania lub obróbek jonowych, w zależności od rodzaju i gatunku wyrobów i w zgodności z instrukcją technologiczną;
układanie wsadu w trzonie pieca lub w reaktorze w sposób umożliwiający optymalne warunki grzania; racjonalne wykorzystanie pieca lub reaktora;
zapalanie i wygaszanie pieca, kontrolowanie przebiegu jego pracy na podstawie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej;
regulowanie ciśnienia, atmosfery i temperatury w komorze pieca oraz regulowanie zaworów gazowych i powietrznych, a w reaktorze próżni i składu atmosfery;
ocenianie równomierności wygrzewania wsadu wg barw żaru;
posługiwanie się urządzeniami za- i wyładowczymi wsadu oraz narzędziami i osprzętem;
wykonywanie pomiarów twardości wyżarzonych wyrobów za pomocą twardościomierzy;
pobieranie prób kontrolnych do oceny przełomów przegrzania i odwęglenia;
określanie wad wyżarzonych materiałów;
ładowanie wyżarzonych wyrobów na środki transportowe, zgodnie z przeznaczeniem wysyłki;
sprawdzanie stanu technicznego pieca oraz wykonywanie drobnych napraw;
prowadzenie dokumentacji technologicznej na kartach wsadu;
ładowanie zasobników lub zakładanie pojedynczych detali do agregatów do hartowania powierzchniowego;
ustawianie parametrów obróbki, jak: temperatura nagrzania powierzchni i głębokość hartowania, np. zębów kół zębatych czy krzywek wałków rozrządu; wybór czynnika i parametrów chłodzenia;
odbieranie detali i kontrola twardości i głębokości warstwy utwardzonej w detalach poddanych obróbce cieplno-chemicznej;
posługiwanie się sprzętem przeciwpożarowym oraz sprzętem ratownictwa gazowego;
posługiwanie się osprzętem ochrony osobistej oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów ppoż., bhp i ochrony środowiska naturalnego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności