aplikacja Matura google play app store

Operator (maszynista) stacji pomp

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi obsługę agregatów pompowych stacji pomp celem zagwarantowania ich nieprzerwanej i ekonomicznej pracy, zgodnie z wymaganiami instrukcji obsługi i dokumentacji techniczno-ruchowej, używając w miarę potrzeby przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Główne zadania:
obsługiwanie powierzonych agregatów pompowych zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi i zaleceniami przełożonych z nadzoru technicznego;
obserwowanie pracy urządzeń i instalacji, odczytywanie wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych, takich jak: manometry, przepływomierze, ciśnieniomierze itp. i dokonywanie odpowiednich wpisów w dzienniku eksploatacyjnym;
usuwanie drobnych uszkodzeń i usterek obsługiwanych urządzeń i instalacji;
sprawdzanie przez dotyk temperatury łożysk pomp i silników;
bezzwłoczne meldowanie przełożonemu o nieprawidłowej pracy agregatu pompowego;
obsługiwanie instalacji pomocniczych, jak instalacja próżniowa, sprężarki, hydrofory, pompy głębinowe, dmuchawy wraz z ich napędami;
utrzymywanie agregatów pompowych i innych urządzeń w stałej czystości;
branie czynnego udziału w komisjach typujących daną maszynę do bieżących i planowych, zapobiegawczych remontów;
przestrzeganie przepisów bhp obowiązujących na danym stanowisku pracy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności