aplikacja Matura google play app store

Ogrodnik terenów zieleni

wybrane grupy: zawody ogólne

Ogrodnik terenów zieleni zajmuje się zakładaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni.
Ogrodnik terenów zieleni jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest założenie terenów zieleni i ich pielęgnacja. Ogrodnik terenów zieleni zajmuje się zakładaniem i pielęgnacją trawników, kwietników, rabat oraz sadzeniem, przesadzaniem i pielęgnacją drzew i krzewów. Przygotowuje teren, sadzi, przycina, nawozi, podlewa i przesadza rośliny, kosi i pielęgnuje trawniki, wykonuje zabiegi z zakresu ochrony roślin. Ogrodnik terenów zieleni wykonuje prace zgodnie z dokumentacją, wymaganiami i oczekiwaniami klienta, poleceniami pracowników nadzoru oraz zasadami sztuki ogrodniczej.

Główne zadania:
 • przygotowywanie terenu;
 • wysiewanie nasion;
 • sadzenie i przesadzanie roślin;
 • przycinanie roślin;
 • nawożenie roślin;
 • nawadnianie roślin;
 • zakładanie trawników;
 • pielęgnowanie trawników;
 • usuwanie chwastów;
 • wykonywanie zabiegów z zakresu ochrony roślin;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP i ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.


Ogrodnik terenów zieleni powinien posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe o kierunku ogrodniczym lub rolniczym. Możliwe jest również szkolenie praktyczne na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Ogrodnik terenów zieleni powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, przez stowarzyszenia i organizacje branżowe oraz producentów nawozów, środków ochrony roślin, maszyn ogrodniczych, materiału szkółkarskiego i siewnego. Pożądane jest posiadanie prawa jazdy kategorii B i T.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności