aplikacja Matura google play app store

Ogrodnik producent nasion

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi produkcję nasion ogrodniczych przeznaczonych do obrotu towarowego (zgodnie z obowiązującą ustawą o nasiennictwie), posługując się maszynami i narzędziami do uprawy, zbioru i czyszczenia nasion.

Główne zadania:
- dokonywanie wyboru gatunków roślin do produkcji nasiennej;
- przygotowywanie gleb do siewu i sadzenia roślin;
- wysiew nasion odpowiadających normom kwalifikacyjnym produkcji nasiennej na nasienniki lub wysadki za pomocą siewników lub sadzenie wysadków (mechanicznie lub ręcznie);
- prowadzenie prac pielęgnacyjnych roślin (spulchnianie gleby, odchwaszczanie, przerywanie, podlewanie);
- zabezpieczanie określonych gatunków roślin przed niewłaściwym zapylaniem przez dobór i zakładanie odpowiednich izolatorów;
- stosowanie herbicydów do odchwaszczania plantacji nasiennych i środków ochrony roślin w celu zapobieżenia chorobom i szkodnikom roślin;
- zbiór nasienników i wysadków przy zastosowaniu kopaczek mechanicznych lub kombajnów (np. do cebuli) oraz kosiarek i ręcznego sprzętu;
- przechowywanie wysadków w kopcach lub specjalnych przechowalniach;
- młocka i czyszczenie zebranych nasienników z wykorzystaniem młocarni, wialni, żmijek oraz innych maszyn czyszczących i segregujących nasiona;
- pakowanie nasion do toreb i worków w celu dostarczenia ich wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom obrotu nasionami.

Zadania dodatkowe:
- dokonywanie końcowych doczyszczeń i segregacji nasion we własnym zakresie, w przypadku prowadzenia bezpośredniej sprzedaży (wówczas przekazuje próbki nasion do stacji oceny nasion w celu otrzymania świadectw kwalifikacyjnych); - paczkowanie nasion i ich sprzedaż.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności